Ciasteczka i RODO

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje
 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem wwww.gastronomwybrzeza.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – firma Iroglobal Sp Z o o., prowadząca działalność pod adresem: Starodworska 1, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5842736046, o nadanym numerze REGON: 222088537, zarejestrowana w SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000510277, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
§ 2 Rodzaje Cookies
 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
§ 3 Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych
§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.
§ 7 Wymagania Serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
§ 8 Zmiany w Polityce Cookie
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Rodo

Szanowni Państwo,

 

pragniemy uprzejmie poinformować, że z uwagi na wejście w życie (25 maja 2018 roku) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (UE – 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO), Firma Iroglobal sp. z o.o., organizator eventów, działań marketingowych oraz wydawca „Magazynu Gastronom Wybrzeża” jako administrator danych osobowych, zobowiązane jest dokonać aktualizacji zasad, na jakich przetwarza dane osobowe dostarczone przez odbiorców swoich publikacji. Administratorem Państwa danych osobowych jest Iroglobal sp. z o.o. 80-137 Gdańsk ul. Starodworska 1, NIP 584-237-60-46, Regon 222088537, KRS 0000510277, tel. 533 903 900. Dane będą przetwarzane w celu informacyjnym, w zakresie przekazywania wiadomości o publikacjach, inicjatywach i wydarzeniach realizowanych przez firmę Iroglobal oraz „Magazynu Gastronom Wybrzeża”. Podanie danych jest dobrowolne. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów  upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Mają Państwo  prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych – do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 

Chcielibyśmy mieć również pewność, że są Państwo zainteresowani dalszym otrzymywaniem informacji dotyczących działań firmy jak i wydawnictwa oraz zaproszeń na organizowane przez nas wydarzenia. Jeśli tak jest, prosimy o wyrażenie poniższej zgody.

 

Otrzymujecie Państwo ten email, ponieważ dotychczas subskrybujecie nasz newsletter.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach działań prowadzonych przez Iroglobal sp. z o.o. 80-137 Gdańsk ul. Starodworska 1, NIP 584-237-60-46, Regon 222088537, KRS 0000510277, tel. 533 903 900. Dane te będą przetwarzane w celu dostarczania komunikatów prasowych, informacji  i zaproszeń na  wydarzenia, wydań elektronicznych „Magazynu Gastronom Wybrzeża”. Zgadzam się na otrzymywanie wyżej wymienionych treści od redakcji „Magazynu Gastronom Wybrzeża” drogą elektroniczną z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących.

 

Jeżeli nie chcecie otrzymywać,  od nas informacje o ciekawych wydarzeniach, aktualnych, a także eventach prosimy o wypisanie się z naszego newslettera.